Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Hollolan ja Hämeenkosken strategisen yleiskaavan laatiminen vireille PDF Tulosta

vaakuna

Kaavoitettava alue kattaa koko Hollolan ja Hämeenkosken kuntien alueen.  Tehtävänä on laatia maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleiskaava, jolla suunnitellaan Hollolan ja Hämeenkosken kuntien maankäytön strateginen kehittäminen. Strategisesta yleiskaavasta on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 63 §:n mukaisesti osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS eli suunnitelma kaavan laatimisessa noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS pidetään MRL 63 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä 8.4.-7.5.2015. Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä OAS:sta nähtävänoloaikana.

Asiakirjat molemmista kaavoista ovat nähtävänä Hämeenkosken kunnanvirastossa, Keskustie
29 viraston aukioloaikoina. Asiakirjoihin voi tutustua myös kunnan internetsivuilla www.hameenkoski.fi

Mielipiteet tulee esittää Hämeenkosken tekniselle lautakunnalle: Keskustie 29, 16800 Hämeenkoski,
juha.sipilä@hameenkoski.fi

Lisätietoja antavat kaavoitusarkkitehti Niina Ahlfors puh. 040 176 8252, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen ja tekninen johtaja Juha Sipilä p. 040 071 1247, Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

Hämeenkosken kunnanhallitus

Hollola-Hämeenkoski_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 12.5.2014
Täydennetty 24.3.2015

-- Kaavoituksen mielipide / muistutus -lomake (pdf)

Hollolan strategisen yleiskaavatyön etenemistä voi seurata kaavan omien verkkosivujen kautta


 

vaakunameenkosken kunta kuuluttaa maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n
mukaisesti strategisen yleiskaavan vireilletulosta.

Yleiskaavan tavoitteena on linjata kunnan yhdyskuntarakenteen
kehittämisen suunta ja maankäytön tarkoituksenmukainen kehittäminen.

Lisätietoja antavat

Hämeenkosken kunnan tekninen johtaja

Juha Sipilä, p. 040 071 1247

sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Ramboll Finland Oy:n Lahden kaavoitus- ja maankäyttöyksikön päällikkö Annu Tulonen

p. 040 675 0332 sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Hämeenkoski 23.1.2015

Kunnanhallitus


Hämeenkosken kunnan strategisen yleiskaava

Hollolan kunnassa on valmisteilla uusi strateginen yleiskaava.

Hämeenkosken kunta on myös käynnistänyt koko kuntaa koskevan strategisen
yleiskaavan laatimisen.

Kaavan tavoitteena on

 • linjata kunnan yhdyskuntarakenteen kehittämisen suunta
 • maankäytön tarkoituksenmukainen kehittäminen
 • edistää taloudellista, toimivaa ja viihtyisää yhdyskuntarakennetta, joka mahdollistaa
  mahdollisimman sujuvan arjen kunnan asukkaille

Yleiskaavan vaikutusalue ulottuu myös naapurikuntien puolelle Lahteen, Orimattilaan,
Kärkölään, Asikkalaan ja Nastolaan.

Hollola ja Hämeenkoski ovat asettaneet valmisteilla olevalle kaavalle mm. seuraavia tavoitteita:

 • hyvä palveluiden saatavuus
 • elävä maaseutu
 • rakentaminen kunnallistekniikan piiriin
 • elinkeinojen vahvuuksien tiedostaminen
 • matkailun kehittäminen
 • puhdas ympäristö
 • virkistysmahdollisuuksien kehittäminen

Kaavatyön aikataulu

Hollolan kaavatyölle on laadittu alustava aikataulu ja sen mukaisesti ehdotusvaihe
valmistuu tämän vuoden syksyllä ja hyväksymisvaihe on keväällä 2016.

Hollolan ja Hämeenkosken kunnat laativat kaava-asiakirjat yhteisesti, mutta molemman
kunnat käsittelevät ja tekevät päätökset niistä omalta osaltaan.

Kaavatyö Hollolassa on edennyt tavoitevaiheeseen. Aloitusvaiheen osallistuminen ja
kaavan tavoitevaihe Hämeenkosken kunnan osalta aloitetaan välittömästi siten,
että saadaan työ Hämeenkosken osalta samaan vaiheeseen Hollolan kanssa.

Aloitus- ja tavoitevaiheen asiakirjat ja osallistuminen:

 • lähtöaineiston (mm. paikkatietoaineistot, kartat) päivittäminen Hämeenkosken kattavaksi
 • kuulutus- ja listatekstit
 • OAS:n päivitys kattamaan myös Hämeenkosken kunnan alueen
 • tavoitevaiheen yleisötilaisuus Hämeenkoskella
 • tavoitevaiheen valtuustoseminaari/työpaja Hämeenkoskella
 • verkkosivujen päivittäminen ja linkittäminen kunnan sivujen kautta hankkeen verkkosivuille
 • tavoiteraportin laajentaminen koskemaan Hämeenkosken aluetta

Tästä eteenpäin kaavaa laadittaisiin yhdessä Hollolan kanssa rakennemalli-,
luonnos- ja ehdotusvaiheeseen.

Kaavan laatija ja lisätiedot:

Hollolassa ja Hämeenkoskella kaavan laatijana toimii Ramboll Finland Oy

 

Lisätietoja antavat:

Hämeenkosken kunnan tekninen johtaja

Juha Sipilä, p. 040 071 1247 sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 

Ramboll Finland Oy:n Lahden kaavoitus- ja maankäyttöyksikön päällikkö

Annu Tulonen p. 040 675 0332 sähköposti: Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen

 
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki
Mainospalkki